Viktig information

Östersund 2021-01-10 Bästa deltagare!  NYA KURSER STARTAR VECKA 2 i STUDION. Vi har gjort ytterligare åtgärder i STUDION pga pandemin. Vi följer reglerna och jag utgår ifrån att du som deltagare följer de råd som gäller och kommer till STUDION … Fortsätt läsa Viktig information