NY TERMIN STARTAR v.2 – 2024.  Välkommen att boka din plats!

Pink Gloves Boxing är boxningsträning för tjejer i liten grupp.
Vårt koncept bygger på idéen att vi alla har en champion (mästare) inom oss.
En champion som är lika unik som dig och som vi tillsammans kan locka fram i vår träning.

Pink Gloves Boxing kräver inga som helst förkunskaper. Träningen utgår från där du är och från dina förutsättningar och mål. Ni är samma gäng tjejer som tränar tillsammans terminsvis och kör träningspass fulla av träningsglädje i en positiv och inspirerande gemenskap och trygghet. 

Pink Gloves Boxing Under den första terminen (T1) lär vi oss grunderna i boxningstekniken och sätter gradvis ihop olika slag och rörelser till kombinationer. De efterföljande terminerna finslipar vi på tekniken, lär oss nya mer komplexa rörelser och övar in fler och längre kombinationer.

Varje termin avslutas med en gradering där du som medlem får testa dina gränser och uppleva den utveckling som dina ansträngningar under terminen har lett fram till.

Alla är välkomna att träna Pink Gloves Boxing.

KONCEPT:

Pink Gloves Boxings vision grundar sig i att varje människa har en inneboende potential. Vi utmanar oss själva och inspirerar varandra till att utvecklas och nå vår fulla potential. Vi tror på att självkänsla kommer inifrån och inte är något du får automatiskt av att förändra ditt yttre. 

Pink Gloves Boxing är träning i mindre grupp där du får tillgång till boxningens effektiva och roliga träning utan att behöva sparras mot någon eller riskera att bli slagen. I gruppen skapar vi tillsammans en trygghet där vi vågar utmana oss själva och peppa varandra. Teamkänslan gör att vi anstränger oss mer och når ännu längre. Ditt deltagande bidrar till allas upplevelse och utveckling på samma sätt som deras gör detsamma för dig.

Pink Gloves Boxing lägger stor vikt vid att ständigt finslipa din boxningsteknik. För varje termin möter du nya tekniker och ställs inför mer komplexa kombinationer allt eftersom dina färdigheter utvecklas. Det är en fantastisk känsla att få uppleva sin egen utveckling genom att klara av något man tidigare ansett vara långt bortom möjligheternas gräns.

 

Höstterminen startar vecka 34 och avslutas vecka 49.

UPPEHÅLL 
V.39 Uppehåll för årets Träningsresa. V.43 Uppehåll PGB och kurser. 

Träningskväll Tisdagar:

T1-T7 – Mixad grupp:

Tisdagar kl. 18.30 – 20.00.

Höstterminen är 15 veckor = 15 träningspass a’ 90 min per pass. 

Vi kommer också ha en ”träningshelg” tillsammans (ingår i terminsavgiften)

Kostnad: 4395kr för terminens alla träningspass.

Du kan dela upp din betalning 1-4 gånger.

Vid terminsstart (T1) får du egna lindor, boxhandskar och PGB-påse.

 

Vårterminen startar vecka 2  – 2024.

Träningskväll Tisdagar:

T1-T7 – Mixad grupp:

Tisdagar kl. 18.30 – 20.00.

Vårterminen är 20 veckor = 20 träningspass a’ 90 min per pass.

Du betalar ej för något medlemskap när du tränar hos STUDIO Coach CamOn utan du investerar i den träning som blir av! 

Kostnad: 4395kr för terminens alla träningspass.

Du kan dela upp din betalning 1-4 gånger.

*Vid terminsstart får du egna lindor, boxhandskar och PGB-påse.

*Vid gradering och terminsavslutning beställer du din ev uppgradering utav utrustning för kommande termin till självkostnadspris. Detta gäller ifrån Termin 2-7. 

*Kursavgiften inbetalas till:

SWISH: 123 349 19 74 
Swisch Coachcamon

Konto Handelsbanken: Clearing: 6361 konto: 967 083 478.

http://www.coachcamon.nu/priser/viktig-information

Bokning och kontakt:

070 – 475 71 41
camilla@coachcamon.nu

Referenser från deltagare: